Điều Khoản Và Điều Kiện

Tài khoản khách hàng trên Dotot là tài khoản dùng để đăng nhập vào hệ thống Dotot.com.vn và tiến hành mua hàng, thanh toán trực tuyến trên website. Khi khách hàng đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ của Dotot.com.vn, khách hàng đã đồng ý với các thỏa thuận sử dụng dưới đây.

Điều khoản sử dụng Tài khoản khách hàng trên Dotot.com.vn

Về tài khoản sử dụng: Khi đăng ký tài khoản khách hàng Dotot, khách hàng phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc thanh toán giữa Tài khoản Ngân lượng với ngân hàng, vì vậy khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

Nếu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của khách hàng và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với khách hàng.

Mật khẩu của tài khoản: Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, khách hàng sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống quản lý thông tin tài khoản cá nhân và đơn hàng của khách hàng trên Dotot.com.vn. Khách hàng có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Dotot sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các dịch vụ, quy trình giao dịch trực tuyến và thông tin sản phẩm trên hệ thống Dotot.com.vn. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của các dịch vụ, sản phẩm trên Dotot.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Dotot và các dịch vụ, thông tin trong hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoản cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ của Dotot.com.vn, khách hàng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

Khi phát hiện những vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, tài sản vật chất của Dotot và quyền lợi của những khách hàng khác trên Dotot.com.vn, Dotot có quyền sử dụng những thông tin mà khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai.... khách hàng phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của Nhà nước... Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của khách hàng đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật. Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị sắc tộc.

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ 3 nào khác. Tuy nhiên trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Dotot có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của khách hàng trong trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng. Dotot có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác.

 Facebook